Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Prostřednictvím našich webových stránek https://algra.cz, máte možnost využít náš kontaktní formulář a sdělit nám Vaše jméno a emailovou adresu pro případný kontakt a odpověď z naší strany. Vyplněním tohoto kontaktního formuláře jste nám udělili souhlas s archivací vašeho kontaktu (jména a e-mailu) na který Vám můžeme zaslat naši odpověď.

Tento souhlas je platný po dobu 1 roku.

Společnost Algra, s.r.o. pro marketingové účely zpracovává tyto vaše osobní informace:

Jméno

Emailovou adresu

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právu souhlas odvolat

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním písemného oznámení o odvolání souhlasu na kontaktní adresy (vč. emailové) společnosti Algra, s.r.o.. Odvolat svůj souhlas mohu i jen pro část osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Algra, s.r.o. jako správce osobních údajů může i po odvolání souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje v případě, že pro to existuje jiný zákonný důvod.

Poučení o právu podat stížnost a dalších právech subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách úřadu www.uoou.cz .

Dále má každý subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají, právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Výkon těchto práv je v některých případech právním předpisem (GDPR) omezen, resp. vázán na splnění určitých podmínek. Blíže viz čl. 15 – 18, 20 a 21 GDPR.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje zpracovává jako správce osobních údajů společnost Algra, s.r.o., se sídlem Karlovo Náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 07943016, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně pod spisovou značkou C 111052/KSBR.

www.algra.cz

  • e-mail: info@algra.cz

Ve smyslu čl. 77 GDPR (nařízení 2016/679).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Přejít nahoru